Luotsi Food Tech

Luotsi Food Tech

Industry Food Technology

Luotsi Food Tech

We have opened a dedicated area for all food tech related activity. The idea is to bring all entities in this field together to increase co-operation. Please add your organization in this area. It's completely free and can open new opportunities via partnerships, joint ventures etc. You can also browse other organizations and contact them through Luotsi. In case you wish to have a deeper partnership with us or have any questions on Luotsi, please send email to [email protected] Below press release on the service (in Finnish): SÄHKÖINEN KOHTAUSPAIKKA FOOD TECH ALAN TOIMIJOILLE Food Tech Platform Finland ja Luotsi-verkkopalvelu ovat yhteistyössä käynnistäneet kohtauspaikan kaikille elintarviketeknologia-alan toimijoille. Tavoitteena on lisätä eri tahojen välistä yhteistyötä ja siten kiihdyttää alan kasvua ja kansainvälistymistä. Luotsi Food Tech palvelussa (www.luotsi.io/foodtech) tutkimuslaitokset, korkeakoulut, yritykset ja yksityishenkilöt voivat kuvata omaa toimintaa ja kertoa minkälaista yhteistyötä ovat etsimässä. Esimerkkinä yritykset voivat hakea yhteistyötä muiden yritysten kanssa yhteistarjonnan muodostamisessa tai tutkimuslaitosten kanssa yhteisen kehitysprojektin käynnistämisessä. Myös yksittäisen ihmiset, joilla on osaamista elintarviketeknologian alalta, näkyvät palvelussa joko neuvonantajina ja jatkossa myös sijoittajina. "Perinteinen tapa etsiä yrityskumppaneita eli omat verkostot ei enää välttämättä toimi nykymaailmassa kun toimialarajat ovat häviämässä ja kansainvälistyminen koskettaa yhä pienempiä yrityksiä" sanoo Luotsi-verkkopalvelun perustaja Tuomo Virkkunen Abonnet Oy:stä. Virkkunen jatkaa: "Nyt avattu Luotsi Food Tech on tehty yhteistyössä Food Tech Platform Finlandin kanssa, mutta kutsumme nyt kaikki toimijat mukaan käyttämään tätä alustaa. Kyseessä on vielä pilotti ja kuuntelemme kehitysideoita ja palautetta herkällä korvalla." "Luotsi Food Tech on hyvä laajennus ja työkalu Food Tech Platform Finlandin toimintaan. Saamme palvelun avulla hankkeet laajempaan kansalliseen ja jatkossa myös kansainväliseen tietoisuuteen ja sitä kautta luomme uusia yhteistyömahdollisuuksia kaikille alan toimijoille" sanoo Mikko Pohjola Turun yliopistosta. Taustatietoa: Luotsi (www.luotsi.io) on uusi sähköinen kohtauspaikka eri alojen toimijoille, jotka etsivät yhteistyökumppaneita. Osana palvelua avattu Luotsi Food Tech (www.luotsi.io/foodtech) keskittyy nimenomaan elintarviketeknologia-alaan tavoitteena kohtauttaa ko. alan toimijoita ja saada uutta yhteistyötä käyntiin. Food Tech Platform Finland (www.foodtech.fi) on Turun yliopiston koordinoima ruokaosaamisen yhteistyöalusta, joka tuo yhteen huippututkimuksen sekä isot ja pienet elintarvike- ja teknologia-alojen osaajat.


Contact

Login or Register to contact this company