Abomics Oy

abomics.fi/fi/

Industry Health Technology

Abomics Oy

Abomicsin liikeideana on olla merkittävä linkki tutkimustiedon saattamisessa kliiniseen käyttöön. Erityisesti genomitiedon hyödyntämisessä tarve on tunnistettu. Ajankohtaisen genomitiedon saatavuus ja helppo hyödyntäminen on ensiarvoisen tärkeää yksilöidyssä lääkehoidossa. Abomics ei kilpaile minkään tutkimuslaboratorion tai testejä tuottavan yrityksen kanssa, vaan pyrkii olemaan niille luotettava kumppani. Abomics kehittää ja ylläpitää ratkaisuja, joiden avulla laboratorioiden tekemien geenitestien tuloksien tulkinta ja hyödyntäminen terveydenhuollossa helpottuu.


Business needs

Partnerships Joint offering, R&D

Industry Health Technology

Tavoitteena olisi "tutkimushanke" jossa osoitettaisiin konkreettiset hyödyt mitä farmakogenetiikka voi tuoda päivittäisessä kliinisessä työssä. Hankkeelle voi hakea BF:in Smart Life rahoitusta. Alla on yksi esimerkki "tutkimuskohteesta". Aivoinfarkti: Suomessa aivoinfarktin saa vuosittain noin 16 000 ihmistä. Kun akuuttihoito on ohi, potilaalle suunnitellaan ehkäisyhoito, jonka keskiössä on tehokas lääkitys. Klopidogreeli on usein käytetty estolääkitys ja sen aineenvaihdunnassa esiintyy farmakogeneettistä vaihtelua. Noin 30% suomalaisista on genotyypiltään hitaita tai hidastuneita CYP2C19 kantajia. Toisin sanoen, heillä klopidogreeli ei toimi tai sen teho on heikentynyt. Klopidogreelin voi korvata toisella lääkkeellä, mutta on kustannustehokasta ja turvallista aina ennen klopidogreelin aloittamista testata yksilön CYP2C19 metalobolia. Jos kaikki aivoinfarktin läpikäyneet testattaisiin, saataisiin ennaltaehkäisevästi tieto siitä, mikä estolääkitys toimii yksilöllä tehokkaimmin. Seuraukset voivat olla kovin merkittävät yksilön kannalta, jos hän tietämättään käyttää hänelle toimimatonta aivoinfarktin estolääkitystä.


Our offering

Tarjoamme "tutkimuslaitokselle" tai vastaavalle mahdollista tutkia lääkeaineiden sopivuuttaa perustuen henkilön/potilaan genomitietoon. Tätä varten tarjoamme farmakogeneettisen testin laustuntopalvelua, raporttia, josta selviää henkilölle/potilaalle mitkä lääkkeaineet soveltuvat hänelle ja millä annostuksella. Abomics:in GeneAccount Service tarjoaa helpon ja nopean tavan tehdä lääkkeiden tehoa ja turvallisuutta mittaava geenitesti kotona tai apteekissa: yksinkertainen poskipyyhkäisynäyte ei vaadi neuloja tai sylkeä, ja se voidaan lähettää kätevästi kirjepostina laboratorioon analysoitavaksi. Testin tulokset ovat muutaman viikon kuluttua saatavilla helppolukuisena raporttina GeneAccount-tilillä tietokoneella tai mobiililaiteella, aina tarvittaessa. Raportti kattaa yli 120 yleisesti käytössä olevaa lääkeainetta ja sisältää yksilölliset hoitosuositukset kunkin lääkkeen osalta.


Contact

Login or Register to contact this company